Oświadczenie Klubu

1 mar 2013 |

W nawiązaniu do informacji prasowych pojawiających się w mediach dotyczących zerwania kontraktu przez Zbigniewa Kwiatkowskiego, Zarząd Klubu oświadcza iż Zbigniew Kwiatkowski w dalszym ciągu jest zawodnikiem Klubu i nie ma podstaw prawnych do jednostronnego zerwania kontraktu z winy Pracodawcy. Jednocześnie Zarząd Klubu przesłał stosowne dokumenty do Kancelarii Prawnej celem weryfikacji kontraktu i dokumentów finansowo - prawnych posiadanych przez Klub.

W nawiązaniu do informacji prasowych pojawiających się w mediach dotyczących zerwania kontraktu przez Zbigniewa Kwiatkowskiego, Zarząd Klubu oświadcza iż Zbigniew Kwiatkowski w dalszym ciągu jest zawodnikiem Klubu i nie ma podstaw prawnych do jednostronnego zerwania kontraktu z winy Pracodawcy. Jednocześnie Zarząd Klubu przesłał stosowne dokumenty do Kancelarii Prawnej celem weryfikacji kontraktu i dokumentów finansowo - prawnych posiadanych przez Klub.

Oświadczenie w tej sprawie zostanie wydane w poniedziałek.